SC Remo

Opzegging lidmaatschap

 OPZEGGING LIDMAATSCHAP

 

Het einde van het seizoen nadert en dat betekent tevens dat er leden stoppen met voetballen of hun (voetbal)carrière elders gaan voortzetten. Hier zijn een aantal regels voor en deze brengen wij met dit bericht onder uw aandacht.

Indien je besluit om met ingang van het nieuwe seizoen (2016-2017) te stoppen met voetballen en dus geen lid meer van Remo wenst te zijn, dien je dit vóór 1 juni 2017 schriftelijk aan het Bestuur kenbaar te maken.

 

Dit geldt overigens ook voor leden die gedurende het afgelopen seizoen (2016-2017) al zijn gestopt met voetballen en zich nog niet hebben afgemeld als lid.
Het afmelden kan overigens alleen als je de contributie en (eventuele) boetes van het afgelopen seizoen hebt betaald. Tevens dien je de materialen (tenues, tassen, trainingspakken etc.) die door Remo aan je in bruikleen zijn verschaft in goede staat in te leveren.
Indien je onverhoopt niet meer in het bezit bent van de materialen of als deze beschadigd zijn, heeft Remo het recht om de kosten hiervan bij je in rekening te brengen.
Indien je niet vóór 1 juni 2017 afmeld of niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, ben je voor het seizoen 2017-2018 verplicht om het voor jouw geldende contributiebedrag te betalen.
Jeugdleden en Senioren kunnen zich schriftelijk afmelden bij de Secretaris of via de e-mail info@scremo.nl
Let op!!! Indien je overschrijving naar een andere vereniging neemt, hoeft je je niet af te melden als lid. Dit gebeurt automatisch nadat de KNVB je overschrijving heeft verwerkt.