SC Remo

Opzeggen

Als je het lidmaatschap van SC REMO wilt beëindigen dient dit uiterlijk 31 mei schriftelijk opgezegd te worden bij de secretaris. Voor overschrijvingen naar een andere vereniging geldt dat de overschrijving uiterlijk 15 juni in het bezit moet zijn van de KNVB. Om het lidmaatschap te beëindigen en voor het aanvragen van een overschrijving moet aan de contributieverplichting voldaan zijn. Denk eraan dat je na 1 juni de volledige contributie van het nieuwe seizoen dient te betalen bij het opzeggen of overschrijven.

Wanneer je wilt stoppen met voetballen moet je het lidmaatschap opzeggen. Dit dient schriftelijk te gebeuren voor uiterlijk 31 mei van ieder jaar. Het lidmaatschap is gebonden aan een seizoen, waardoor de opzegging geldt voor het nieuwe seizoen. Hierom is het belangrijk dat je dit tijdig kenbaar maakt bij de vereniging.

Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk worden doorgegeven aan de secretaris. Dit kan per e-mail of per brief. Voordat je het lidmaatschap kan opzeggen moet je aan de contributieverplichting voldaan hebben.

Overschrijvingen
Alle verzoeken tot overschrijving binnen Nederland moeten dit jaar uiterlijk 15 juni in het bezit zijn van de KNVB. Houd er daarom rekening mee dat je op tijd bent met het laten ondertekenen van je overschrijfformulier. Op de site van de KNVB kun je meer informatie vinden over overschrijvingen

Ook voor overschrijvingen geldt dat je aan de contributieverplichtingen moet hebben voldaan. Overschrijvingen na 15 juni worden alleen verleend bij betaling van de volledige contributie van het nieuwe seizoen.

Vragen?
Heb je vragen over je lidmaatschap of gerelateerde zaken? Neem hierover contact op met het secretariaat.