SC Remo

Opzegging Lidmaatschap

Indien je besluit om met ingang van het nieuwe seizoen te stoppen met voetballen en dus geen lid meer van Remo wenst te zijn, dien je dit vóór 1 juni van elk kalenderjaar schriftelijk aan het Bestuur kenbaar te maken.

Dit geldt overigens ook voor leden die gedurende het afgelopen seizoenen al zijn gestopt met voetballen en zich nog niet hebben afgemeld als lid.

Het afmelden kan alleen als je de contributie en (eventuele) KNVB-boetes van afgelopen seizoenen hebt betaald. Tevens dien je de materialen (tenues, tassen, trainingspakken etc.) die door Remo aan je in bruikleen zijn verschaft in goede staat in te leveren.
Indien je onverhoopt niet meer in het bezit bent van de materialen of als deze beschadigd zijn, heeft Remo het recht om de kosten hiervan bij je in rekening te brengen.

Indien je niet vóór 1 juni van elk kalenderjaar je lidmaatschap opzegt of niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, ben je voor het nieuwe seizoen verplicht om het voor jouw geldende contributiebedrag te betalen. Het lidmaatschap is niet afhankelijk van deelname aan trainingen en/of wedstrijden.

Jeugdleden en Senioren kunnen zich schriftelijk afmelden bij de Secretaris of via de e-mail info@scremo.nl

Let op!!! Indien je overschrijving naar een andere vereniging neemt, hoeft je je niet af te melden als lid. Dit gebeurt automatisch nadat de KNVB je overschrijving heeft verwerkt.