SC Remo

Zwaluwen jeugd actie

Meer dan 330.000 jeugdspelers doen ieder jaar weer mee aan het Zwaluwen Jeugd Bekertoernooi van de KNVB. Zij komen hiermee in actie voor hun leeftijdgenoten met een spierziekte of andere beperking

en vormen zo het grootste goede doelen team van Nederland! Zo wordt ieder jaar een mooi bedrag opgehaald waarmee de Zwaluwen Jeugd Actie onderzoek naar

spierziekten bij jongeren mogelijk maakt. Bovendien kunnen voetbalclubs subsidie aanvragen voor mooie projecten. Ook jouw voetbalclub! Kom in actie en maak kans op één van de vele kaartjes voor het Nederlands Elftal. De KNVB omarmt de Zwaluwen Jeugd Actie en ondersteunt de actie daar waar mogelijk met onder andere leuke prijzen en voetbalkaartjes.

Over de Zwaluwen Jeugd Actie:

Een lekker potje voetballen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Jongeren met een beperking moeten vaak langs de lijn blijven staan. Het jeugdvoetbal zamelt al bijna 60 jaar geld in voor deze jongeren. Door alle teams die deelnemen aan het jeugdbekertoernooi van de KNVB wordt een bedrag afgedragen aan de Zwaluwen Jeugd Actie. Daarnaast vragen wij de jonge voetballers om ook zelf actie te ondernemen en geld in te zamelen voor dit goede doel. Op de website zwaluwenjeugdactie.nl staan meerdere voorbeelden van leuke acties.

Bewustwording en teambuilding:

Wanneer de jonge voetballers acties op touw zetten, zullen ze hun omgeving uit moeten leggen waarom ze dit doen.
Zo ontstaat bewustwording. Want waar halen ze geld voor op? Door als team actie te ondernemen ontstaat bovendien saamhorigheid en team building. Een win­ win situatie voor de trainer en de Zwaluwen Jeugd Actie.

Actieseizoen:

Het actieseizoen loopt gelijk aan het beker­ seizoen. Teams kunnen het hele seizoen een actie starten en meedingen naar voetbalkaartjes voor het Nederlands Elftal.

Waar gaat het geld naar toe:

Jaarlijks is ten minste 50% van de opbrengst van de Zwaluwen Jeugd Actie beschikbaar voor subsidies voor voetbalverenigingen. Verenigingen kunnen onder andere subsidie aanvragen om de accommodatie van de verenging beter toegankelijk te maken voor jongeren met een beperking. Subsidie- aanvragen kunnen

via de website van de Zwaluwen Jeugd Actie worden ingediend. Het resterende gedeelte gaat naar spieronderzoek bij jongeren. Het Prinses Beatrix Spierfonds en Spieren voor Spieren stellen jaarlijks het onderzoek vast.

Doelstellingen Zwaluwen Jeugd Actie:

  • Bewustwording bij de jeugd creëren dat voetballen niet voor iedereen vanzelf­ sprekend is; 100.000 jongeren met een beperking kunnen dat niet.
  • De jeugd zelf in actie laten komen voor jongeren met een beperking.
  • De actieve en passieve voetbalbeleving bij jongeren met een beperking vergroten.
  • Geld inzamelen om bijvoorbeeld de accommodaties van voetbalverenigingen beter toegankelijk te maken voor jonge­ ren met een beperking.
  • Geld inzamelen voor onderzoek naar spierziekten bij jongeren.

    Leuke voetbalprijzen beschikbaar gesteld door de KNVB:
    Er zijn mooie prijzen te winnen door de teams en verenigingen die zelf een actie­ pagina aanmaken. Deze prijzen worden beschikbaar gesteld door de partners van de Zwaluwen Jeugd Actie, waaronder de KNVB. Zo komt het ingezamelde geld geheel ten goede aan de doelen van de Zwaluwen Jeugd Actie. Kijk op onze website voor de voetbaldroomprijzen van dit jaar.

Wat kan jij voor ons doen:

• Maak voor jouw vereniging een pagina aan op zwaluwenjeugdactie.nl

• Vraag de jeugdleiders binnen jouw ver­ eniging om met hun team een actie aan te maken. Een aantal voorbeeldacties vind je in de toolkit op onze website onder het kopje Doe mee. Zelf een leuke actie bedenken mag natuurlijk ook!

Historie Zwaluwen Jeugd Actie

In 1959 werd voor het eerst door voetballen­ de jeugd van de KNVB geld opgehaald om kinderen met polio te helpen.
Deze inzameling werd georganiseerd door de voetbalvereniging De Zwaluwen. Sinds die tijd wordt er ieder jaar een actie ge­ houden, hebben ruim 10 miljoen kinderen meegedaan en is meer dan 5 miljoen euro ingezameld voor kinderen met een spier­ ziekte of een andere beperking. En daar

zijn we ontzettend trots op!

Al vanaf het begin werkt de Zwaluwen Jeugd Actie samen met de KNVB, het Prinses Beatrix Spierfonds en sinds 2014 ook met Spieren voor Spieren. Zij maken jaarlijks bekend aan welk onderzoeks­

project de landelijke opbrengst van de Zwaluwen Jeugd Actie wordt besteed. Het is vanaf het eerste uur traditie dat H.K.H. Prin­ ses Beatrix der Nederlanden om de vijf jaar een landelijke campagnedag bijwoont en een cheque met de opbrengst in ontvangst neemt. Sinds 2014 gaat een gedeelte van de opbrengst terug naar de voetbalvereni­ gingen in de vorm van subsidies.

Volg het voorbeeld van de KNVB
en help de Zwaluwen Jeugd Actie!
Om extra aandacht te vragen voor de Zwaluwen Jeugd Actie verbindt de KNVB
de komende jaren de naam van het jeugd­ bekertoernooi aan de Zwaluwen Jeugd Actie en wordt er dus gespeeld om de Zwaluwen Jeugdbeker. Bouwen jullie ook mee aan de Zwaluwen Jeugd Actie? Behalve bewust­ wording voor jongeren met een beperking levert dit ook mooie teambuilding op. Om de jeugd te stimuleren stelt de KNVB ook nog eens mooie voetbalprijzen beschikbaar. De mogelijkheden om als voetbalclub een subsidie aan te vragen worden uitgebreid toegelicht op de website van de Zwaluwen Jeugd Actie.

www.zwaluwenjeugdactie.nl

Download (PDF, 805KB)