SC Remo

Start JEUGD seizoen 2020-2021

Nederland bevindt zich in een gezondheidscrisis en we weten niet hoe lang dit gaat duren. In al die onzekerheid zijn we als bestuur drukdoende de risico’s in kaart te brengen en daarop te anticiperen, de vereniging draaiende te houden door een nieuwe invulling te geven aan het verenigingsleven en te bedenken wat we voor kwetsbare leden kunnen betekenen.

Het bestuur volgt het beleid van de Nederlandse overheid, het RIVM, de GGD, het NOC/NSF en de KNVB. Inmiddels zijn wij weer voorzichtig begonnen met de trainingen. Voor het seizoen 2020-2021 wacht het Bestuur op bericht van de KNVB over de start van de competitie.

We staan weer aan het begin van een nieuw voetbalseizoen 2020-2021 met de jeugd van SC Remo. Om het nieuwe seizoen goed van start te kunnen gaan, treft u hieronder een aantal onderwerpen aan, die voor u en uw kind belangrijk zijn.

Gezien de bijzondere omstandigheden waarin wij ons nu bevinden hoepen we in augustus 2020 te kunnen starten met de trainingen voor de jeugd. De datum van de start van de training wordt nog gepubliceerd.

Om het nieuwe seizoen organisatorisch goed te laten verlopen wordt er van de ouder(s)/verzorger(s) verwacht dat zij een steentje zullen bijdragen aan een fantastisch voetbaljaar voor uw kind(eren).

Zonder uw hulp, steun en enthousiasme is het voetballen een stuk minder leuk voor uw kind(eren) en is het voor ons als vereniging niet mogelijk een goede organisatie neer te zetten en draaiende te houden.

Bij de begeleiding van de kinderen, het organiseren van activiteiten en het vervoer naar uitwedstrijden zijn wij afhankelijk van uw aanwezigheid en inzet!

Zonder uw hulp kunnen wij uw kind geen optimale begeleiding geven.

Ik wens u namens SC Remo alvast een sportief seizoen toe. Let op elkaar en blijf veilig en thuis.

Humphrey Alladin

Voorzitter SC Remo

Trainingen:

Er wordt op de maandagmiddag getraind door:

JO-8 pupillen                          van 17.00 tot 18.00 uur 7/8 jaar

JO-9 pupillen                          van 17.00 tot 18.00 uur   8/9 jaar    

JO-10 pupillen                        van 17.00 tot 18.00 uur   9/10 jaar

JO-11 pupillen                        van 17.00 tot 18.00 uur   10/11 jaar

JO-12 junioren selectie         van 18.00 tot 19.30 uur   11/12 jaar    

JO-13 junioren selectie          van 18.00 tot 19.30 uur  12/13 jaar

JO-15 junioren selectie          van 18.00 tot 19.30 uur 13/14 jaar

JO-17 junioren selectie          van 18.00 tot 19.30 uur 15/16 jaar

JO-19 junioren selectie          van 18.00 tot 19.30 uur  17/18 jaar

Er wordt op de woensdagmiddag getraind door:

JO-7 Mini-Pupillen                 van 17.00 tot 18.00 uur   5/6 jaar

JO-8 pupillen                          van 17.00 tot 18.00 uur    7/8 jaar

JO-9 pupillen                          van 17.00 tot 18.00 uur    8/9 jaar    

JO-10 pupillen                        van 17.00 tot 18.00 uur    9/10 jaar

JO-11 pupillen                        van 17.00 tot 18.00 uur   10/11 jaar

JO-12 junioren selectie          van 18.00 tot 19.30 uur   11/12 jaar    

JO-13 junioren selectie          van 18.00 tot 19.30 uur   12/13 jaar

JO-15 junioren selectie          van 18.00 tot 19.30 uur   13/14 jaar

JO-17 junioren selectie          van 18.00 tot 19.30 uur   15/16 jaar

JO-19 junioren selectie          van 18.00 tot 19.30 uur   17/18 jaar

15 MINUTEN VÓÓR ELKE TRAINING IN DE KLEEDKAMER AANWEZIG ZIJN!!!

Afmeldenvoor de training dient te gebeuren bij de eigen trainer/leider/teamouder en wel vóór 15.00 uur op de trainingsdag (maandag of woensdag).

Belt u niet naar de kantine of het secretariaat!!

Zonder afmelden wegblijven van de training heeft gevolgen voor je deelname aan de wedstrijd.

Trainingen en wedstrijden bij Remo gaan altijd door, ook bij slecht weer.

Dit is geen reden om uw kind thuis te houden.

Teamindelingen en trainers/begeleiders/teamouders:

De indelingen van de teams voor komend seizoen worden bekend gemaakt na de voorbereiding vanaf in augustus 2020. Voor de start van de competitie 2020-2021 zal uw kind tijdelijk ingedeeld worden in een elftal.

Denk eraan: de trainer van het elftal is uw aanspreekpunt voor afmeldingen voor trainingen en/of wedstrijden. Bij afwezigheid tijdens de voorbereiding wordt de speler telefonisch benaderd en geïnformeerd (via de groepsapp).

De wedstrijden worden altijd op zaterdag gespeeld. Als uw zoon niet kan komen spelen dient u dit uiterlijk vrijdagavond aan de trainer/leider door te geven zodat hij er rekening mee kan houden en voor vervanging kan zorgen (via de groepsapp).

Is uw kind niet op de training geweest, moet hij contact opnemen met de leider of trainer van zijn elftal. Het niet tijdig doorgeven houdt in dat het elftal niet compleet is en de medespelers hiervan de dupe zijn en geen wedstrijd kunnen spelen. De KNVB boete voor het niet spelen van een wedstrijd wordt verhaald op de spelers die zonder afmelden wegblijven.

Op het prikbord in de gang bij SC Remo kunt u het programma lezen. Hierop staat waar uw kind moet voetballen en verzameltijd. Het is verstandig om de voetbal.nl app op uw telefoon te uploaden zodat u altijd het programma up-to-date heeft.

BIJ ALLE WEDSTRIJDEN IS UW AANWEZIGHEID VERPLICHT EN

BIJ UIT WEDSTRIJDEN MOET U VOOR VERVOER ZORGEN !!!!!!

afgelastingen/afkeuringen:

Wilt u weten of een wedstrijd zaterdag niet doorgaat?

Kijk dan op de voetbal.nl app

De thuiswedstrijden bij Remo gaan altijd door. Bij uitwedstrijden wordt door de trainer via de groepsapp gemeld of de wedstrijd afgelast is.

Bij al gehele afgelasting van wedstrijden wordt er getraind of zijn er oefenwedstrijden. Dit moet geen reden zijn om uw kind thuis te houden.

Kleding:

SC Remo heeft met Free-Kick Sport, De Savornin Lohmanplein 45 A  te Den Haag, afspraken gemaakt over het tenue en de prijs hiervan. U moet de kleding van Remo bij Free Kick Sport, voor eigen rekening, aanschaffen.

Het tenue bestaat uit een shirt  (blauw/wit), broek (wit) en kousen (blauw), en sporttas merk ADIDAS.

Denk aan voetbalschoenen en scheenbeschermers deze zijn verplicht.

ELKE SPELER MOET IN HET BEZIT ZIJN VAN EEN COMPLEET TENUE, TRAININGSPAK EN SPORTTAS VAN SC REMO!!!!

Contributie:

Elk lid is jaarlijks contributie verschuldigd. Iedereen die op 1 juni van het kalenderjaar als lid staat ingeschreven moet contributie voor het gehele seizoen betalen.

Contributie is een financiële verplichting verbonden aan het lidmaatschap en niet afhankelijk van het wel of niet trainen of spelen.

Mini-pupillen                                               € 120,- per seizoen

F Pupillen                                                      € 120,- per seizoen

E Pupillen                                                    € 120,- per seizoen

D pupillen                                                     € 135,- per seizoen

C Junioren                                                    € 150,- per seizoen

B Junioren                                                    € 150,- per seizoen

A Junioren                                                    € 150,- per seizoen

 • Inschrijfgeld € 20,- te betalen bij inschrijving
 • Ooievaarspas houders ontvangen 100% of 50% korting op de contributie. Bij 50% moet het restant (50%) direct betaald worden.
 • De pas moet op naam van de speler staan en neem bij betaling de pas mee om te laten scannen.
 • Inlevering geldige kopie ID/Paspoort
 • Inlevering 1 pasfoto

alle leden (muv nieuwe leden) moeten vóór 1 november van elk kalenderjaar de contributie betaald hebben. dit kan contant, via internetbankieren of via de pinautomaat bij sc remo.

bij betalingsachterstand kan er niet meer deelgenomen worden aan trainingen en wedstrijden.

Opzegging lidmaatschap:

Wilt u uw kind als lid afmelden, moet dit uiterlijk vóór 1 juni van het kalenderjaar gebeuren. U moet dit schriftelijk doen bij het secretariaat, Hortensiastraat 52, 2563 NV  Den Haag of via de mail info@scremo.nl.

Telefonische afmeldingen en mondelinge mededelingen aan de trainer, leiders, bestuursleden of andere ouders worden niet geaccepteerd.

Bij een afmelding na 1 juni bent u contributie verschuldigd voor het nieuwe seizoen.

Overschrijvingen (naar een andere vereniging) moeten vóór 1 juni van het kalenderjaar ingediend worden bij de secretaris. Overschrijving  wordt alleen verleend indien de speler aan de financiële voorwaarden (contributie en eventuele boetes) heeft voldaan.

Participatie ouders (vrijwilligerswerk):

Van ouders verwacht Remo een helpende hand in de ondersteuning en de begeleiding van de spelers van het elftal waar hun kind in speelt.

De aanwezigheid van ouders bij alle wedstrijden is verplicht.

Geef op tijd aan de trainer door wanneer u niet aanwezig kunt zijn!

Zorg ervoor dat u vervoer heeft bij uitwedstrijden.

Remo is hier niet verantwoordelijk voor.

Denk aan uw kind en zorg ervoor dat u aanwezig bent, want uw kind heeft uw steun en aanmoediging nodig.

Regels waar elk jeugdlid van Remo zich aan moet houden:

Onderstaande regels gelden vóór, tijdens en na de trainingen en wedstrijden (thuis en uit).

Deze regels worden door alle trainers leiders/begeleiders gehanteerd en nageleefd!

Trainingen:

 • Goed gedrag (beleeft, respectvol) naar medespelers, tegenstander(s), scheidsrechter, leiding (trainers, leiders) en overige betrokkenen. Dit geldt voor trainingen en vóór, tijdens en na de wedstrijd;
 • Elk jeugdlid krijgt de mogelijkheid te trainen, dus kom altijd trainen!!;
 • Plezierig, gemotiveerd en geconcentreerd trainen wordt verlangd! Luister goed naar je trainer!;
 • Bij ziekte of andere omstandigheden, waardoor niet getraind kan worden, moet worden afgemeld bij de trainer/leider/teamouder;
 • Ouders/spelers dienen tijdig af te melden: maandag en/of woensdag vóór 15.00 uur;
 • Elk jeugdlid dient zich op maandag en woensdag bij binnenkomst te melden bij de trainer (aanwezigheidsmelding);
 • Elk jeugdlid dient een kwartier voor aanvang van de training omgekleed, in trainingskleding, op het veld aanwezig te zijn;
 • Het dragen van scheenbeschermers op de training is verplicht;
 • Het trainingsmateriaal wordt door de trainer klaargezet en na de training gezamenlijk met de spelers gecontroleerd en opgeruimd;
 • De kleedkamer wordt netjes aangeveegd achtergelaten;
 • Vergeet niet om op het informatiebord naar het programma te kijken voordat je naar huis gaat en zorg ervoor dat jij of je ouders de voetbal.nl app geupload heeft op de mobiele telefoon.

Bij overtreding van de regels of wangedrag zullen door het Bestuur van Remo maatregelen genomen worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de trainer/leider/teamouder van het betreffende elftal.

Denk erom: bij herhaaldelijk wangedrag (schelden of vechten) wordt de speler uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden. In uitzonderlijke gevallen kan een speler geroyeerd worden.

Wedstrijden:

 • Goed gedrag (beleeft, respectvol) naar medespelers, tegenstander (s), scheidsrechter, leiding (trainers, leiders) en overige betrokkenen. Dit geldt voor trainingen en vóór, tijdens en na de wedstrijd;
 • Elk jeugdlid is op de hoogte van het programma. Kijk voor het volledige programma op de voetbal.nl app. Het programma hangt ook op het informatiebord bij de ingang van de kantine;
 • Elk jeugdlid is op de afgesproken verzameltijd op het sportcomplex aanwezig;
 • Afmelden voor de wedstrijd moet uiterlijk vrijdag vóór 18.00 uur bij de trainer;
 • Het vervoer naar de uitwedstrijden wordt door de trainer in overleg met de ouders geregeld (door middel van een roulatiesysteem);
 • Zorg dat je clubtenue compleet is, shirt (blauw/wit), broek (wit), kousen (blauw). Vergeet je voetbalschoenen en scheenbeschermers niet.

            Het juiste clubtenue is verplicht bij elke wedstrijd;

 • Slidingbroeken zijn toegestaan. Deze dienen dezelfde kleur te hebben als je voetbalbroek (wit);
 • Tijdens de wedstrijd zijn (lange) trainingsbroeken niet toegestaan;
 • Piercing(s), ringen, horloges en oorbellen zijn niet toegestaan;
 • De aanvoerder dient een aanvoerdersband om zijn bovenarm te dragen;
 • Elk elftal moet 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd omgekleed zijn en op aangeven van de leider/trainer gezamenlijk naar het speelveld;
 • De scheidsrechter en de tegenpartij dienen met respect behandeld te worden;
 • Na afloop van de wedstrijd wordt de spelers van de tegenpartij een hand gegeven en succes gewenst. Vergeet de scheidsrechter niet!

Bij overtreding van de regels of wangedrag zullen door het Bestuur van Remo maatregelen genomen worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de trainer/leider/teamouder van het betreffende elftal.

Denk erom: bij herhaaldelijk wangedrag (schelden of vechten) wordt de speler uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden. In uitzonderlijke gevallen kan een speler geroyeerd worden.