SC Remo

Overschrijven

Digitaal overschrijven

Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging.

Hoe gaat het in zijn werk?

De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging gaat naar de nieuwe vereniging toe om zich aan te melden.

  • Bij aanmelding van een speler bij zijn nieuwe vereniging, wordt deze speler met ingang van het nieuwe seizoen overgeschreven naar de nieuwe vereniging.
  • De oude vereniging kan zien dat er een overschrijvingsverzoek loopt.
  • Alle overschrijvingsverzoeken worden door de KNVB verzameld en op 1 juli automatisch doorgevoerd.
  • Als er geen blokkade is wordt de speler tegelijkertijd afgemeld bij de oude vereniging als lid.
  • Als er wel een blokkade is dan moet deze eerst worden opgeheven.

Blokkade

Remo kan bij de verschillende spelers een financiële blokkade aangeven als dit van toepassing is (achterstand contributie en/of KNVB boete). Dit kan totdat de daadwerkelijke overschrijving doorgevoerd is. Wanneer de betreffende speler heeft voldaan aan zijn financiële verplichting dan moet Remo de blokkade verwijderen.

  • Opheffen van de blokkade kan overigens alleen als je de contributie en alle openstaande boetes betaald hebt. Tevens dien je de materialen (tenues, tassen, trainingspakken etc.) die door Remo aan je in bruikleen zijn verschaft in goede staat in te leveren.
    Indien je onverhoopt niet meer in het bezit bent van de materialen of als deze beschadigd zijn, heeft Remo het recht om de kosten hiervan bij je in rekening te brengen.
  • Financiële afhandeling/opheffing blokkade
  • Hiervoor kan je alleen op de volgende dagen terecht bij de secretaris of penningmeester:

DIT KAN ALLEEN OP AFSPRAAK (stuur een e-mail naar info@scremo.nl)