SC Remo

Opzegging lidmaatschap / Overschrijven / Lid worden

Het einde van het seizoen nadert en dat betekent tevens dat er leden stoppen met voetballen of hun (voetbal)carrière elders gaan voortzetten. Hier zijn een aantal regels voor en deze brengen wij met dit bericht onder uw aandacht.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Indien je besluit om met ingang van het nieuwe seizoen (2016-2017) te stoppen met voetballen en dus geen lid meer van Remo wenst te zijn, dien je dit vóór 1 juni 2016 schriftelijk aan het Bestuur kenbaar te maken.

 

Dit geldt overigens ook voor leden die gedurende het afgelopen seizoen (2015-2016) al zijn gestopt met voetballen en zich nog niet hebben afgemeld als lid.
Het afmelden kan overigens alleen als je de contributie en (eventuele) boetes van het afgelopen seizoen hebt betaald. Tevens dien je de materialen (tenues, tassen, trainingspakken etc.) die door Remo aan je in bruikleen zijn verschaft in goede staat in te leveren.
Indien je onverhoopt niet meer in het bezit bent van de materialen of als deze beschadigd zijn, heeft Remo het recht om de kosten hiervan bij je in rekening te brengen.
Indien je niet vóór 1 juni 2016 afmeld of niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, ben je voor het seizoen 2016-2017 verplicht om het voor jouw geldende contributiebedrag te betalen.
Jeugdleden en Senioren kunnen zich schriftelijk afmelden bij de Secretaris of via de e-mail info@scremo.nl
Let op!!! Indien je overschrijving naar een andere vereniging neemt, hoeft je je niet af te melden als lid. Dit gebeurt automatisch nadat de KNVB je overschrijving heeft verwerkt.

OVERSCHRIJVEN 2016-2017 NIEUWE STIJL

(NAAR EEN ANDERE VERENIGING)

Digitaal overschrijven

 

Vanaf dit seizoen is voor alle spelers digitaal overschrijven ingevoerd.

Hierdoor is het niet meer nodig bij een verzoek tot overschrijving de papieren overschrijvingsformulieren in te vullen en naar de KNVB te sturen.

Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging.

Het papieren overschrijvingsformulier is hierbij niet meer nodig.

Hoe gaat het in zijn werk?

De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging gaat naar de nieuwe vereniging toe om zich aan te melden.

  • Bij aanmelding van een speler bij zijn nieuwe vereniging, wordt deze speler met ingang van het nieuwe seizoen overgeschreven naar de nieuwe vereniging.
  • De oude vereniging kan zien dat er een overschrijvingsverzoek loopt.
  • Alle overschrijvingsverzoeken worden door de KNVB verzameld en op 1 juli automatisch doorgevoerd.
  • Als er geen blokkade is wordt de speler tegelijkertijd afgemeld bij de oude vereniging als lid.
  • Als er wel een blokkade is dan moet deze eerst worden opgeheven.

Blokkade

Remo kan bij de verschillende spelers een financiële blokkade aangeven als dit van toepassing is (achterstand contributie en/of KNVB boete). Dit kan totdat de daadwerkelijke overschrijving doorgevoerd is. Wanneer de betreffende speler heeft voldaan aan zijn financiële verplichting dan moet Remo de blokkade verwijderen.

Opheffen van de blokkade kan overigens alleen als je de contributie en alle openstaande boetes betaald hebt. Tevens dien je de materialen (tenues, tassen, trainingspakken etc.) die door Remo aan je in bruikleen zijn verschaft in goede staat in te leveren.
Indien je onverhoopt niet meer in het bezit bent van de materialen of als deze beschadigd zijn, heeft Remo het recht om de kosten hiervan bij je in rekening te brengen.
Financiële afhandeling/opheffing blokkade
Hiervoor kan je alleen op de volgende dagen terecht bij de secretaris of penningmeester:

Senioren:         vrijdag 3 juni

woensdag 8 juni

vrijdag 10 juni

van 19.00 tot 21.00 uur

 

Junioren :       woensdag 25 mei

woensdag 1 juni

woensdag 8 juni

van 18.00 tot 20.00 uur

dit kan alleen op afspraak (stuur een e-mail naar info@scremo.nl)

 


LID WORDEN

 

(INSCHRIJVING NIEUWE LEDEN SENIOREN)

 

Wanneer je bij Remo lid wilt worden kan je op de volgende dagen langs komen voor informatie dan wel inschrijving.

Senioren elke vrijdag tot en met 15 juni 2016

van 19.00 tot 21.00 uur

Ben je lid van een andere vereniging en wil je bij Remo komen voetballen dan dien je de procedure zoals beschreven bij OVERSCHRIJVEN  te volgen.

De reguliere overschrijvingsperiode loopt tot en met 15 juni 2016. Zorg er voor dat je overschrijving vóór 15 juni geregeld is.

 

Om lid te worden heb je nodig:

– kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort/ID);

– origineel en geldige Ooievaarspas 2016;

– 2 recente pasfoto’s;

– Inschrijfgeld € 20,-;

– Contributie voor het nieuwe seizoen 2016-2017 (bedragen op www.scremo.nl)

 

Vragen?
Heb je vragen over je lidmaatschap of gerelateerde zaken? Neem hierover contact op met het secretariaat via de e-mail (info@scremo.nl)

 

 

LID WORDEN

 

(INSCHRIJVING NIEUWE JEUGDLEDEN)

 

Wanneer je bij Remo lid wilt worden kan je op de volgende dagen bij Remo langs komen voor informatie dan wel inschrijving.

Woensdag 25 mei, 1, 8 en 15 juni 2016 van 16.00-19.00 uur

Woensdag 16, 23 en 30 augustus 2016 van 16.00-19.00 uur

Ben je lid van een andere vereniging en wil je bij Remo komen voetballen dan dien je de procedure zoals beschreven bij OVERSCHRIJVEN  te volgen.

De reguliere overschrijvingsperiode loopt tot en met 15 juni 2016. Zorg er voor dat je overschrijving vóór 15 juni geregeld is.

 

Om lid te worden heb je nodig:

– kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort/ID);

– origineel en geldige Ooievaarspas 2016;

– 2 recente pasfoto’s;

– Inschrijfgeld € 20,-;

– Contributie voor het nieuwe seizoen 2016-2017 (bedragen op www.scremo.nl)

 

Vragen?

Heb je vragen over je lidmaatschap of gerelateerde zaken? Neem hierover contact op met het secretariaat via de e-mail (info@scremo.nl)