SC Remo

Contributie 2020-2021

Voor het nieuwe seizoen 2020-2021 dienen leden, die in het bezit zijn van een Ooievaarspas, deze vóór 1 november 2020 te laten scannen.

Jeugdleden kunnen elke woensdag vanaf de start van de training en/of competitie bij de Secretaris in de Bestuurskamer terecht.

Van 5 tot en met 10 jaar         € 120,=

Van 11 tot en met 13 jaar       € 135,=

Van 14 tot en met 18 jaar       € 150,=

Senioren kunnen elke vrijdag vanaf de start van de training en/of competitie bij de Secretaris in de Bestuurskamer terecht.

Senioren                                              € 165,=

Verzoek aan leden met een Ooievaarspas is om niet tot 1 november te wachten.

Alle leden zonder Ooievaarspas dienen hun contributie vóór 1 november 2020 betaald te hebben. Zorg ervoor dat he contributie op tijd betaald is. Niet betalen is niet trainen en/of voetballen.

De inning van contributie en of KNVB boetes is vanaf 1 november 2020 uitbesteed aan NIKKI. Alle leden worden door NIKKI telefonisch of schriftelijk benaderd.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar of seizoen wordt beëindigd, blijft de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd (1 juni tot 1 juni van elk kalenderjaar).

Restitutie van betaalde contributie en/of inschrijfgeld vindt niet plaats.

Voor alle informatie omtrent betalingen en een eventuele betalingsachterstand kan je terecht bij de penningmeester, Jules Alladin        tel. 06-26 33 28 78 of mailen via j.alladin@scremo.nl