SC Remo

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalverenigingen, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.

Wat gaat er precies veranderen?

We vatten de belangrijkste feiten rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens, voor u samen:
• Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.
• Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.
• U heeft het recht om in te zien hoe we uw data gebruiken.
• U heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke data).
• Uw persoonlijke gegevens zijn bij Remo goed beschermd.

Sportlink

Sportlink is een organisatie die over gegevens van leden beschikt en dient vanuit deze rol helder te maken wat het doet om de privacy van persoonsgegevens te borgen. Sportlink heeft al haar apps (Voetbal.nl en Wedstrijdzaken.nl) inmiddels voorzien van functies en uitleg over de bewaking van de privacyaspecten.

Voor een volledig overzicht van hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u graag naar de privacyverklaring.