SC Remo

“Er moet maar één kapitein op het schip staan en dat moet de trojka zijn”

Wim van Sluis, Hans Vervat en Jos van der Vegt willen een belangrijke rol behouden bij de ‘vernieuwbouw’ van De Kuip. Zij fungeerden als verkenners en hopen nu de leiding te nemen in de projectorganisatie die de verantwoording heeft over de realisatie van het complex.