SC Remo

Contributie

Gegevens overschrijfformulier
Rekeningnr.: NL 35 INGB 0005 3643 63
Ten name van: Sociaal, Cultureel en Sportvereniging REMO
Plaats: Den Haag
Omschrijving: contributie seizoen en naam
Bedrag: Zie tabel

Contributiebedragen

Leden Leeftijd Bedrag
Senioren vanaf 19 jaar € 165,00
A – Junioren 17 en 18 jaar € 150,00
B – Junioren 15 en 16 jaar € 150,00
C – Junioren 13 en 14 jaar € 150,00
D – Pupillen 11 en 12 jaar € 135,00
E – Pupillen 9 en 10 jaar € 120,00
F – Pupillen 7 en 8 jaar € 120,00
Mini-pupillen 5 en 6 jaar € 120,00
Donateurs € 50,00

De contributie moet vóór 1 november van elk kalenderjaar betaald zijn. Dit kan contant (alleen bij de Secretaris of Penningmeester),  via Pinnen in de kantine of Internetbankieren overmaken op ING-bank rekening nr. NL35 INGB 0005 3643 63  t.n.v. Sociaal Cultureel en Sportvereniging REMO o.v.v. je naam en elftal.

Er wordt geen factuur opgestuurd.

Betalingsregeling

Bij een eventuele contributie achterstand is het mogelijk een betalingsregeling aan te vragen. Het verzoek om een regeling te treffen moet schriftelijk per e-mail gebeuren. Dit kan bij de penningmeester Jules Alladin. Bij termijnbetaling wordt een bedrag van € 2,50 per termijn aan administratiekosten in rekening gebracht.