SC Remo

Contributie

Gegevens overschrijfformulier
Rekeningnr.: NL 35 INGB 0005 3643 63
Ten name van: Sociaal, Cultureel en Sportvereniging REMO
Plaats: Den Haag
Omschrijving: contributie seizoen en naam
Bedrag: Zie tabel

Contributiebedragen

Leden  Leeftijd Bedrag
Senioren  vanaf 18 jaar € 165,00
JO17  Junioren  16 en 17 jaar € 150,00
JO14- JO15- JO16- Junioren  13, 14 en 15 jaar € 150,00
JO12- JO13- Junioren  11 en 12 jaar € 135,00
JO11- Pupillen  10 jaar € 120,00
JO9- JO10- Pupillen  8 en 9 jaar € 120,00
JO7- JO8- Pupillen  5, 6 en 7 jaar € 120,00
Donateurs € 50,00

De contributie inning vindt plaats door NIKKI en moet vóór 1 juni van elk kalenderjaar betaald zijn.