SC Remo

Spelregelbewijs

Het spelregelbewijs is een jaarlijks terugkerend item voor voetbalverenigingen. Dit seizoen zijn alle spelers die geboren zijn in 1999 aan de beurt om het spelregelbewijs te halen.

Meest gestelde vragen invoering Spelregelbewijs
1. Waarom een spelregelbewijs?
Een spelregelbewijs maakt voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – én begrip voor – beslissingen van de scheidsrechter. Daarnaast zorgt het kennen van de regels voor een sportiever spel, waarbij het juist toepassen van de regels ook nog eens zorgt dat je als team meer kans maakt om te winnen.
2. Waarom B-junioren?
Het leren kennen en toepassen van de regels begint eigenlijk al vanaf het moment dat de allerkleinsten op voetbal gaan. Het spelregelbewijs voor B-junioren is hierbij het eindpunt, maar is daarnaast ook een start voor een leven lang plezierig voetballen.
De website www.voetbalmasterz.nl, met aantrekkelijke beelden en begrijpelijke taal, is natuurlijk ook te gebruiken voor D-pupillen en C-junioren. Trainers en begeleiders kunnen zo ook alvast jongere leden van de vereniging bekendmaken met de spelregels. Zodra zij dan tweedejaars B junior zijn, volgt de vertaling naar de praktijk: hoe kun je door het toepassen van de regels meer wedstrijden winnen? Een mooie aanloop naar het spelregelbewijs, waarmee ook de jeugdige leden kunnen laten zien dat het échte voetballers zijn die de regels kennen!
3. Welke spelregels komen aan bod en waarom?
De toets vragen zijn gericht op 20 spelsituaties. Uit onderzoek onder scheidsrechters en coaches is gebleken dat rond deze situaties de meeste discussie kan ontstaan over de uitleg en toepassing van de spelregels. Dat zijn spelsituaties die iedereen herkent zoals buitenspel en hands, het principe van de terugspeelbal en de voordeelregel. Alle spelsituaties en –regels zijn in heldere taal omschreven en voorzien van beeld- en filmmateriaal.
4. Wat is het verschil tussen spelsituaties en spelregels?
De spelregel is de theoretische achtergrond, de spelsituatie is de vertaling naar de praktijk. In de spelsituaties zie je voorbeelden van situaties die betrekking hebben op die spelregel.
5. Moeten de oefentoetsen gemaakt worden voor het spelregelbewijs?
Op www.voetbalmasterz.nl zijn per spelsituatie oefentoetsen te vinden. De oefentoetsen zijn vrij beschikbaar en mag iedereen (wel of geen B-junior) maken zo vaak hij wil. Het doorlopen van de oefentoetsen is niet noodzakelijk om het spelregelbewijs te halen. Leden die het spelregelbewijs moeten halen zijn wel verplicht de vijf levels doorlopen. Zie voor informatie hierover vraag 6.
6. Hoe vaak mogen de levels gemaakt worden?
Leden kunnen de levels zo vaak maken als zij willen of nodig is om de levels af te sluiten met voldoende goede antwoorden.
Bij het eerste level moeten leden vijf van de tien vragen goed hebben om door te gaan naar level 2. Hierin moeten zes van de tien vragen goed zijn, in level 3 zeven van de tien, in level 4 acht en in level 5 uiteindelijk een aantal van negen. Na afloop van ieder level kunnen de deelnemers hun foute antwoorden bekijken en het goede antwoord op de betreffende vraag vinden.
7. Uit hoeveel vragen bestaat de eindtoets?
De eindtoets bestaat uit 20 vragen waarvan er 16 juist beantwoord moeten worden.
8. Hoe vaak mag de eindtoets gemaakt worden?
De jongeren hebben drie pogingen om de eindtoets te halen.
9. Wat te doen als de leden het bewijs niet halen na 3 pogingen?
Als het een lid om welke reden dan ook niet lukt om de toets met voldoende goede antwoorden af te ronden, kunnen vereniging en lid samen bekijken hoe ze ervoor zorgen dat het lid alsnog slaagt vóór het einde van het seizoen. Bijvoorbeeld door samen te kijken naar welke vragen tijdens de vijf levels fout werden beantwoord. Als het betreffende lid er klaar voor is om de eindtoets opnieuw te gaan maken, moet de code opnieuw geactiveerd worden in het clubdashboard op www.voetbalmasterz.nl.
10. Mag de eindtoets in een groep afgenomen worden?
Ja, dat mag. Iedereen heeft zijn eigen inloggegevens en zijn eigen account. Er zitten geen regels vast aan waar je de toets maakt.
11. Wie is er verantwoordelijk voor dat leden het spelregelbewijs tijdig halen?
De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig halen van het spelregelbewijs. Verenigingen hebben wel een belangrijke taak in het instrueren, informeren en motiveren van de tweedejaars B-junioren. Zij hebben in een enquête aangegeven dat de trainer hiervoor wat hen betreft de meest geschikte persoon is.
12. Wat betekent het spelregelbewijs voor mijn vereniging?
In augustus 2014 ontvangen verenigingen via de secretaris een inlogcode voor het clubdashboard (een afgeschermde pagina per vereniging). In dit dashboard zien verenigingen: o Een overzicht van de tweedejaars B-junioren die dat seizoen het spelregelbewijs moeten halen. o Activatiecodes voor de leden. o Status van het lid (geactiveerd, geslaagd, gezakt). De vereniging geeft de activatiecode aan het lid en biedt als het nodig is ondersteuning en begeleiding. Als dat niet nodig is kan het lid zelfstandig het spelregelbewijs halen. In augustus volgt hier meer informatie over met onder andere een gebruikershandleiding.
13. Met welke planning moeten verenigingen en spelers rekening houden? De website www.voetbalmasterz.nl is met ingang van 17 maart 2014 online. Dit biedt verenigingen de gelegenheid om de periode maart – augustus 2014 aan te grijpen om zich voor te bereiden op de daadwerkelijke invoering. Daarnaast kunnen tweedejaars B-junioren, maar ook andere geïnteresseerden vast oefenen.
Met ingang van 2014/2015 is het halen van een spelregelbewijs voor tweedejaars B-junioren verplicht. In september ontvangt de wedstrijdsecretaris codes waarmee de leden kunnen inloggen, zodat zij de levels en eindtoets kunnen maken. De tweedejaars B-junioren moeten de eindtoets voor 1 januari gehaald hebben.
14. Is het verplicht om het spelregelbewijs te halen?
Het is verplicht om het spelregelbewijs te halen. Als leden het spelregelbewijs niet halen, mogen zij het seizoen daarop niet voetballen. De KNVB beseft heel goed dat het bij dit soort grote en ingrijpende maatregelen van belang is om de voortgang in de gaten te houden en bij te sturen waar dat nodig is. Het doel van het spelregelbewijs is om sportiviteit & respect te bevorderen. De KNVB wil niet onnodig leden verliezen.
15. Hoe komen de spelers aan een activatiecode?
In september ontvangt de wedstrijdsecretaris codes waarmee de leden kunnen inloggen, zodat zij de levels en eindtoets kunnen maken.
16. Een speler is zijn activatiecode kwijt, wat nu?
De vereniging kan in het clubdashboard altijd een nieuwe activatiecode aanmaken. Gegevens van de spelers gaan in het eerder aangemaakte account niet verloren.
17. Welke ondersteuning kan de KNVB leveren?
De KNVB heeft een goede online omgeving ontwikkeld waar B-junioren het spelregelbewijs kunnen halen en verenigingen praktische middelen kunnen vinden. Ook biedt de KNVB verenigingen ondersteuning op maat in het traject van invoering tot aan het behalen van het spelregelbewijs. Neem voor meer informatie hierover contact op met het districtskantoor.
Daarnaast zet de KNVB verschillende communicatiemiddelen in om het spelregelbewijs direct bij de B-junioren onder de aandacht te brengen. Zo volgen informatieve teksten en banners die verenigingen kunnen gebruiken in bijvoorbeeld de nieuwsbrief of op de website.
18. Moeten nieuwe leden bij de A-junioren of senioren het spelregelbewijs ook halen?
Op dit moment gaat alle aandacht naar de grote groep tweedejaars B-junioren die het spelregelbewijs moeten halen. Het lijkt een logische vervolgstap dat nieuwe leden bij de A junioren en senioren ook het spelregelbewijs halen, maar dat is met ingang van het seizoen 2014/’15 nog niet verplicht.
19. Krijgen B-junioren die een scheidsrechterdiploma hebben vrijstelling voor het spelregelbewijs?
Tweedejaars B-junioren die al een BOS-diploma hebben gehaald krijgen vrijstelling voor het spelregelbewijs. Dit wordt automatisch verwerkt via het ledenbestand. Als tweedejaars B-junioren in het seizoen 2014/’15 deelnemen aan de BOS-cursus (en deze dus nog niet geheel afgerond hebben) moeten ze het spelregelbewijs wel verplicht halen voor het einde van het seizoen.
20. Waar kan ik mijn opmerkingen of suggesties kwijt over de website? Opmerkingen of suggesties over de website en de daarop beschikbare materialen kunnen verzonden worden aan Marc Nipius: marc.nipius@knvb.nl.

Spelers van Remo B 1 hebben enige tijd geleden een brief van de KNVB ontvangen. Zorg ervoor dat je het zo snel mogelijk invult en je spelregelbewijs haalt.