SC Remo

RICHTLIJNEN: LID WORDEN, OVERSCHRIJVEN EN OPZEGGING LIDMAATSCHAP

 

Opzegging lidmaatschap / Overschrijven / Lid worden

 

Het einde van het seizoen nadert en dat betekent tevens dat er leden stoppen met voetballen of hun (voetbal)carrière elders gaan voortzetten. Hier zijn een aantal regels voor en deze brengen wij met dit bericht onder uw aandacht.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Indien je besluit om met ingang van het nieuwe seizoen (2014-2015) te stoppen met voetballen en dus geen lid meer van Remo wenst te zijn, dien je dit vóór 1 juni 2014 schriftelijk aan het Bestuur kenbaar te maken. Dit geldt overigens ook voor leden die gedurende het afgelopen seizoen (2013-2014) al zijn gestopt met voetballen en zich nog niet hebben afgemeld als lid.
Het afmelden kan overigens alleen als je de contributie en (eventuele) boetes van het afgelopen seizoen hebt betaald. Tevens dien je de materialen (tenues, tassen, trainingspakken etc.) die door Remo aan je in bruikleen zijn verschaft in goede staat in te leveren.
Indien je onverhoopt niet meer in het bezit bent van de materialen of als deze beschadigd zijn, heeft Remo het recht om de kosten hiervan bij je in rekening te brengen.

Indien je niet vóór 1 juni 2014 afmeld of niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, ben je voor het seizoen 2014-2015 verplicht om het voor jouw geldende contributiebedrag te betalen. SC Remo maakt ook kosten bij de KNVB.

Jeugdleden en Senioren kunnen zich schriftelijk afmelden bij de Secretaris of via de e-mail h.alladin@casema.nl
Let op!!! Indien je overschrijving naar een andere vereniging bij ons aanvraagt, hoeft je je niet af te melden als lid. Dit gebeurt automatisch nadat de KNVB je overschrijving heeft verwerkt.

Download (DOC, 65KB)