SC Remo

KNVB KRIJGT LEDENRAAD, UITBREIDING DIRECTIE EN HALT-TRAININGEN

De KNVB krijgt volgend jaar een ledenraad en een directrice bedrijfsvoering amateurvoetbal. Ook kunnen jongeren die tijdens een voetbalwedstrijd een grove overtreding begingen vanaf volgend jaar een training bij Halt volgen. Dit is zaterdag bekend gemaakt tijdens de vergadering van de Verenigingsraad amateurvoetbal.

Democratisch gekozen ledenraad

Per 1 januari 2016 vervangt een ledenraad de bestaande verenigingsraad. In de ledenraad komen dertig personen die amateurvoetballend Nederland vertegenwoordigen. Alle voetbalverenigingen kunnen volgende week stemmen om te bepalen wie in de ledenraad komt. In totaal zijn er bijna zeventig kandidaten, verdeeld over dertig kieskringen.

Met de ledenraad komen de vertegenwoordigers van het amateurvoetbal nog dichter bij de verenigingen en leden te staan. De ledenraad is het belangrijkste bestuurlijke orgaan van het amateurvoetbal. Het vaststellen en controleren van beleid en de begroting is de verantwoordelijkheid van de ledenraad en hiermee hebben ze een cruciale rol in de besluitvorming. Meer informatie over de nieuwe ledenraad is te vinden op knvb.nl/ledenraad.

Meta Römers wordt directeur bedrijfsvoering amateurvoetbal

Meta Römers komt per 1 januari 2016 in dienst bij de KNVB als directeur bedrijfsvoering amateurvoetbal. Römers wordt verantwoordelijk voor de financiën van de sectie amateurvoetbal, het personeelsbeleid, de ICT en krijgt de dagelijkse leiding over de arbeidsorganisatie. Door haar komst kan directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee zich meer richten op de voetbalverenigingen. “We zijn een nieuwe weg ingeslagen bij de KNVB,” zegt Van der Zee. “We willen veel dichter bij onze verenigingen staan. De democratisch gekozen ledenraad is daar een voorbeeld van. Maar we vinden het ook belangrijk dat de directeur amateurvoetbal veel meer contact heeft met verenigingen, want zij zijn het belangrijkste. Met de komst van Meta krijg ik daar de tijd voor.”

Römers (45) komt over van Randstad Nederland, waar zij diverse directiefuncties bekleedde. In haar vrije tijd is ze onder meer leider van de E2 bij voetbalvereniging v.v. Haaften.

Halt-training na grove overtredingen

De training Sport & Gedrag van Halt wordt onderdeel van het tuchtrechtsysteem amateurvoetbal. Jeugdvoetballers tussen de twaalf en achttien jaar die een uitsluiting van ten minste zeven wedstrijden krijgen, hebben de mogelijkheid de training Sport & Gedrag te volgen. Als zij de training naar tevredenheid afronden, wordt een deel van hun uitsluiting omgezet in een voorwaardelijke straf. In aanvulling op de training Sport & Gedrag ontwikkelt Halt een speciaal traject voor jongeren die buitensporig fysiek of verbaal geweld hebben gepleegd op het voetbalveld. Ook zij kunnen strafvermindering krijgen als zij dat traject naar tevredenheid afronden.

Van der Zee: “Voetbal is volkssport nummer één en daarmee een afspiegeling van de maatschappij. Dat wat op het voetbalveld gebeurt, gebeurt ook op het schoolplein, in het winkelcentrum of op straat. En dat is precies de reden dat we graag met Halt samenwerken, want zij hebben ruime ervaring met het begeleiden van deze jongeren. Samen met de voetbalverenigingen kunnen wij natuurlijk veel doen, maar bij Halt werken experts op dit gebied en daar maken we graag gebruik van.”