SC Remo

Contributie 2019-2020

Voor het nieuwe seizoen 2019-2020 dienen leden, die in het bezit zijn van een Ooievaarspas, deze vóór 1 oktober 2019 te laten scannen.

Jeugdleden kunnen op woensdag 11, 18 en 25 september 2019 van 17.00 tot 18.00 uur bij de Secretaris in de Bestuurskamer terecht.

JO-7, JO-8, JO-9, JO-10, JO-11            € 120,=

JO-12, JO-13                                         € 135,=

JO-14, JO-15, JO-16, JO-17, JO-18      € 150,=

Senioren op vrijdag 13, 20, 27 september 2019 van 19.00 tot 20.00 uur bij de Secretaris in de Bestuurskamer terecht.

Senioren                                              € 165,=

Verzoek aan leden met een Ooievaarspas is om niet tot 1 oktober te wachten.

Alle leden zonder Ooievaarspas dienen hun contributie vóór 1 november 2019 betaald te hebben.

Dit kan contant, via pin of overmaken op rekeningnummer NL35 INGB 0005 3643 63 t.n.v. SC Remo o.v.v. naam en geboortedatum of elftal.

Zorg ervoor dat je contributie op tijd betaald is.

Niet betalen is niet spelen !!

Voor alle informatie omtrent betalingen en een eventuele betalingsachterstand kan je terecht bij Jules Alladin, penningmeester,

tel. 06-26 33 28 78 of mailen via j.alladin@scremo.nl