SC Remo

contributie 2016-2017

Voor het nieuwe seizoen 2016-2017 dienen leden, die in het bezit zijn van een Ooievaarspas, deze vóór 1 oktober 2016 te laten scannen.

Jeugdleden kunnen op woensdag 24 en 31 augustus en op 7, 14, 21 en 28 september 2016 van 17.00 tot 18.00 uur bij de Secretaris in de Bestuurskamer terecht.

Senioren op vrijdag 26 augustus, 2, 9, 16, 23 en 30 september 2016 van 19.00 tot 20.00 uur bij de Secretaris in de Bestuurskamer terecht.

Verzoek aan leden met een Ooievaarspas is om niet tot 1 oktober te wachten.

Alle leden zonder Ooievaarspas dienen hun contribiutie vóór 1 oktober 2016 betaald te hebben.

Dit kan contant, via pin of overmaken op rekeningnummer NL35 INGB 0005 3643 63 t.n.v. SC Remo o.v.v. naam en geboortedatum of elftal.

Zorg ervoor dat je contributie op tijd betaald is.

Niet betalen is niet spelen !!

Voor alle informatie omtrent betalingen en een eventuele betalingsachterstand kan je terecht bij Jules Alladin, penningmeester,

tel. 06-26 33 28 78 of mailen via j.alladin@scremo.nl