SC Remo

Agenda A.L.V. vrijdag 20 december 2019

Hierbij nodig ik u uit voor de (Bijzondere) Algemene Ledenvergadering voor het seizoen 2019-2020 op vrijdag 20 december 2019, aanvang 20.00 uur, in het clubgebouw van SC Remo.

Agenda

Opening voor de voorzitter

Mededelingen

Aanschaf LED verlichting voor de 2 velden

Rondvraag

Sluiting

Secretaris SC Remo